Hyldebo

Du er her: Hjem > Regnskab > Regnskab 2011
top
Page

Regnskab 2011

Download i PDF-format

Regnskab for året 2011.

Drift pr. 1. januar til 31. december 2011.

Indtægter:

2011

Overslag 2012

     

Kontingenter indbetalt

81.600.00

81.600.00

Tilgodehavende kontingent

0.00

0.00

Renter, girokonto

0.00

0.00

     

Indtægter i alt:

81.600,00

81.600,00

     

Udgifter:

   
     

Udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen

6.030,00

7.000,00

Generalforsamling og møder

2.815,15

4.000,00

Dræn, drift og vedligeholdelse

15.661,57

20.000,00

Veje, vedligeholdelse m.v.

0,00

20.000,00

Porto, tryksager, kontorartikler

3.660,60

3.200,00

Forsikring

790,75

1.000,00

Kystsikring

0,00

25.000,00

     

Udgifter i alt.

28.958,07

80.200,00

 

Status pr. 31. december 2011

Aktiver

   

Passiver

 

Kasse

1.125,11

 

Egenkapital primo 2011

16.421,53

Giro

67.938,35

 

Gæld (Vejvedligehold.)

25.000,00

     

Gæld (Kystsikring)

25.000,00

     

Overskud

2.641,93

Balance

69.063,46

 

Balance

69.063,46

 

Sj. Odde, den 15. marts 2012

Per Sunke

Kasserer


Ovenstående regnskab er revideretog fundet i orden, giro og kassebeholdning er

kontrolleret og bilag afstemt.

for

Jytte Hulvej

 

Erik Johansen

 
 

Bilagskontrollant

 

Bilagskontrollant

 
 

Sign.

     
 

Svend Aage Perschke

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login