Hyldebo

Du er her: Hjem > Regnskab > Regnskab 2015
top
Page

Regnskab 2015

   Hent regnskab i PDF-format - her

Hyldebo                                  Regnskab 2015

 
Indtægter:                                                               2015 Budget  
          2016  
Kontingent     148.800,00    148.500,00  
Bidrag Kragøre   937,50    
             
Indtægter ialt:     149.737,50    148.500,00
             
Udgifter:            
Godtgørelse til bestyrelsen 6.276,60 8.000,00  
Generalforsamling/møder 9.397,70 6.000,00
Dræn  Drift/Vedligeholdelse 8.356,46 6.000,00
Vej vedligeholdelse 23.320,31 40.000,00
Porto/ kontor 798,95 1.000,00
Forsikring 833,75 850,00
Kystsikring 41.375,00 30.000,00
Gebyr bank 449,00 500,00
Diverse 488,00 1.500,00
Dige 2.912,00 3.000,00
Kommunen 3.505,27 4.000,00
           
Udgifter ialt:     97.713,04   100.850,00
Overskud 52.024,46 47.650,00
Status pr. 31.12.15    
Aktiver Passiver   Hensættelser
           Kasse                  184,75 Kapital primo 15 156.120,27 27.297,46
           Bank              177.462,52 Overskud 52.024,46  
           Debitor               3.200,00 Kreditor    
Balance                     180.847,27   180.847,27  
  Knud Rasmussen Kasserer    
             
Vi har gennemgået foreningsregnskabets bilag og har herved påset,at indtægter
og udgifter vedrører foreningen og er korrekt vist i regnskabet.Vi har ligeledes,via
udskrifter fra bank mm.og optælling af kontantbeholdningen, konstateret at   
beholdningen er tilstede på statusdagen.        
             
Regnskabet revideret d. 20.2.2016            
         
    Peter Bahnson Bilagskontrollant   Freddy Jensen Bilagskontrollant
 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login