Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Stormen Egon 2014
top
Page

Stormen Egon 2014

Nyt fra Kystudvalget

Stormen ”Bodil” tog det meste af Hyldebo Strandvej langs kysten. De fleste af jer har sikkert selv set ødelæggelserne, hvis I har forsøgt at gå den sædvanlige solnedgangstur langs vandet. Hvor vi før gik på vejen, må man nu klatre over stenene.

Allerede kort efter stormen mødtes de berørte kystgrundejere med bestyrelsen for grundejerforeningen for at diskutere genetablering af vej og kystsikring. Det stod hurtigt klart at dette ville blive et stort arbejde, bl.a. fordi kystgrundejerne ikke kunne godtage bestyrelsens forslag om at rykke vejen et godt stykke ind på grundene, da der i så fald reelt vil være tale om en ekspropriation.

Vi ønsker at genetablere vejen og ser det som et projekt fælles med kystsikringen. På baggrund af ovenstående blev der dannet en arbejdsgruppe bestående af nogle af kystgrundejerne, som skal se på en løsningsmodel, naturligvis i tæt kontakt med bestyrelsen.

Vi har siden da haft kontakt med flere entreprenører, med kommunen, med Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Vi havde håbet at kunne fremlægge et forslag om genetablering på generalforsamlingen i april, men som I alle ved, kunne dette desværre ikke lade sig gøre.

Vi er nu ved at undersøge en løsningsmodel samt en finansiering. Planen er at præsentere dette på en ekstraordinær generalforsamling, så kystsikringen kan komme på plads inden vinteren.

Venlig hilsen
Kystgruppen (HS 14, 16, 18, 24, PK 15) 8. aug. 2014

 

Lovliggørende dispensation

Lovliggørende dispensation til udlagte sten og opsat skilt inden for strandbeskyttelseslinien. Læs mere her - Download PDF HER (1282 KB)

top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login