Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Opfølgning på generalforsamlingen 2015
top
Page

Opfølgning på generalforsamlingen 2015

 

 

Grundejerforeningen afholdt bestyrelsesmøde lørdag d. 16. maj, hvor en række vigtige punkter blev drøftet, blandt andet en række spørgsmål, der fremkom under generalforsamlingen.

Spørgsmålet om hvad vor ansvarsforsikring dækker, er allerede besvaret her på hjemmesiden.

Med hensyn til grøften langs Hyldebo Strandvej, har Niels taget kontakt til de grundejere i ”Kragøre”, der ejer halvdelen af grøften, for en fremadrettet løsning af problemet.

Marianne Baandrup bad om en hurtig behandling af problemet med en ubetalt regning for rådgivning om kystproblematikken. Bestyrelsen fastholder sin beslutning om, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan honorere regningen, men vil lade den indgå i det samlede projekt, som vi hurtigst muligt forventer et oplæg til fra ”kystgruppen”. Derefter kan vi tage stilling til, om vi kan fremme projektet og sende det på en ekstraordinær generalforsamling, der skal træffe den endelig godkendelse af projektet samt dets betaling.

Niels deltog sammen med ”kystgruppen” i et møde med kommunen, hvor dagsordenen var en kommunal lånegaranti, i lighed med det der blev anvendt ved dige projektet. Svaret fra kommunen var, at den kræver et projekt efter kystbeskyttelseslovens § 1-a, hvilket let ville føre til en kommunal sagsbehandling på et til to år. Hvis ikke man kan vente på det, anbefalede kommunen, at der bliver søgt alternativ finansiering i en bank.

Desværre kan bestyrelsen ikke komme videre, før vi har et oplæg fra ”kystgruppen”

Grundejerforeningen ”Hyldebo”
Bestyrelsen

 

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login