Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Kystsikring 2015 > Kystsikring - historie
top
Page

Kystsikring - historie

 

1982-11-16 Brev fra kystinspektoratet - Læs her

1983-04-21 Tilladelse fra Fredningsnævnet - Læs her

Kystsikring på matrikel 8f Yderby By, Odden (Hent som PDF fil)

I gamle dage dvs. før færgehavnen blev etableret, gik Hyldebo Strandvej ned til stranden og drejede hen langs denne. Langs stranden lå vejen på fællesarealet (Matr. 8f) og dette fællesareal var 50 -70 meter bredt. Hele stranden var dækket af ral og flade sten, og der var ingen erosion af kysten.

I 1963 blev Molslinien oprettet, og de begyndte at anlægge færgehavnen på Sjællands Odde.

Dette byggeri blev i høj grad gennemført ved at grave sand og sten alt for tæt på vores kyst, det var jo det billigste sted at hente materialerne.

Allerede i 1968 var erosionen af kysten så voldsom, at vi fik de første problemer med Hyldebo Strandvej langs kysten, og vi begyndte derfor at planlægge en kystsikring.

Kystsikringen er vistnok påbegyndt i 1968, idet vi har et forslag om etablering af skræntsikring fra Dansk Geoteknik A/S dateret 12.7.1968.

I 1974 og 1976 er der sket større udbedringer af denne skræntfodssikring.

I 1976 brød dele af vejen langs stranden sammen.

18.3.1976 fik vi afslag fra kommunen om hjælp til løsning af problemet.

I 1979 var vejen langs stranden så ødelagt, at Kirsten Thormar (HS16) skriver til grundejerforeningen og klager over, at folk kører over hendes grund og beder foreningen leve op til sine forpligtigelser (lovene § 2 stk. 2).

28.3.1980 Indkaldes til vejsyn hvor foreningen pålægges at sikre vejadgang for de berørte.

1.4 1980 Anslået pris 105.000 kr.

27.5.1980 skriver kommunen til grundejerforeningen, at vejmyndigheden kan bestemme, at andre end de skadelidte skal deltage i udgifterne.

1981 Tiden går, ny storm i november, kommunen anslår retableringsomkostningerne til ca. 400.000 kr. (14.4.1982)

1.6.1982 Kommunen truer med en kendelse.

21.5.1982 indgås en aftale med strandgrundejerne, hvor disse afgiver jord til en ny vej. Foreningen anlægger den og kystsikrer den ” i det omfang foreningens økonomi tillader”

Foreningens omkostninger til etablering af vejen blev 8.570,50 kr. (+ 6.250 kr. til landmåler)

I forbindelse med omlægning af vejen langs stranden, blev der genetableret en skræntfodssikring. Kystsikring på matrikel 8f Yderby By, Odden marts 2008

Godkendelser:

13.10.1982 Trundholm kommune Ikke os men Ministeriet for Offentlige Arbejder
08.11.1982 Ministeriet for Offentlige
Arbejder
Ikke os men Kystinspektoratet
16.11.1982 Kystinspektoratet Ikke os men Fredningsnævnet da det
er ”landværts daglig vande”
21.04.1983 Fredningsnævnet Ok det må I godt

Denne skræntfodssikring har holdt siden, men dog med årlig vedligeholdelse, alene i de 3 år 2005 – 2007 har vi brugt 74.000 kr. på denne vedligeholdelse.

Strandgrundejerne har i årenes løb bidraget separat med 3.000 kr. i 1988 og 1.000 kr. i 1999

 

top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login