Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Kystsikring 2015 > 2. Bestyrelsens forslag
top
Page

2. Bestyrelsens forslag

til retablering af vej og kystsikring

7. august 2015

Bestyrelsens forslag til retablering af vej og kystsikring
Bestyrelsen kan ikke gå ind for kystgruppens forslag: "Forslag til reetablering af vej_kystsikring" af følgende grunde:
1. Hvis vejen retableres, der hvor den lå før, er den meget udsat for at blive ødelagt igen
2. Bestyrelsen finder, at det er et alt for dyrt projekt
3. Kystdirektoratet anbefaler og kommunens vejsagkyndige medarbejder bifalder en løsning med vejen trukket længere væk fra kysten
Bestyrelsen foreslår i stedet at vejen forlægges til en ny, tilbagetrukken position som vist med rødt på nedenstående luftfoto:

Vejen vil ligge ca. 60 meter fra husene og 10 - 15 meter fra den nuværende skrænt ned mod stranden.
Forslagets gennemførelse er naturligvis betinget af, at de berørte strandgrundejere, kystdirektoratet, kommunen og fredningsmyndighederne accepterer løsningen.
Denne vej vil kunne etableres for ca. 100.000 - 150.000 kr., fordelingen af betalingen må forhandles med de berørte grundejere.
Kystsikringen vil vi reparere primært ved at rette den pynt ud, som ligger ud for Hyldebo Strandvej (HS) 24 og 26, de herved overskydende sten skal flyttes hen til hullet ud for HS 18 og andre steder, hvor det er tiltrængt.
Der skal muligvis tilføres ekstra sten, men det må vi se nærmere på.
Som støtte for kystsikringen skal der nok udlægges fiberdug + ral/sand/grus/jord bag stensætningen.

Denne løsning indebærer således KUN opfyldning som støtte for kystsikringen og altså IKKE retablering af en vej langs stranden.

Dette forslag er kun et oplæg til en løsning, den korte tid der har været til rådighed, har ikke tilladt udarbejdelse af den fulde løsning.

 

top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login