Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Kystsikring 2015 > 5. Forslag fra Henrik Basse
top
Page

5. Forslag fra Henrik Basse

 

Download som PDF

 
Den 27. august 2015.


Forslag fra Henrik Basse, Pilekrogen 4.

Langs hele Grf. Hyldebos strandlinjes nye skrænt, fra sydskel ved grøft til nordskel til grf. Sejer Strande, udlægges en 2-7 meter bred lerkerne, oven på den eksisterende naturlige blåler, så overkanten er i niveau med skræntens top.
Uden på denne lerkant genskabes kystsikringen, med fiberdug og tilbagerykning af de eksisterende store sten og tilførsel af supplerende store og endnu større end de nuværende sten.
Oven på lerkanten, på landsiden af kystsikringen, etableres vejen med vendeplads.
Fra vendepladsen mod nord anlægges en grussti, oven på lerkernen frem til nordskellet.

Samtidig sikres grøftens udløb og indarbejdes i kystsikringen.
Ligeledes oprenses stranden for beton og murbrokker, der bortfjernes.
Endvidere skal adgangen lettes til stranden fra enden af vejene, der forløber parallelt med syd- og nordskellet, ved anlæg af en grussti eller trappe over kystsikringen.

Endelig opsættes nye bænke, ved syd- og nordskellet, som erstatning for dem der blev skyllet væk / ødelagt.

***
 
Motivationen for mit forslag er, at stranden som den er i dag, nærmest er ubrugelig, og fremstår grim og ikke rekreativ, flere steder oven i købet med beton og mur brokker.

Nogle steder ligger kystsikringen helt ude i vandkanten, så der ikke er nogen strand, hvilket også var tilfældet ud for den tidligere vendeplads, før stormen Bodil.
Med tilbagerykning af kystsikringen, og anlæg af vej og gangsti langs den nye kystskrænt, får alle grundejere glæde af projektet.
Dels ved, at stranden bliver bredere og lettere at benytte, uden at man skal kravle uden om kystsikringen i vandet, og stranden vil igen fremstå pæn og rekreativ.
Dels ved, at vejen og grusstien letter adgangen langs stranden for gangbesværede og for folk med barne- og klapvogne.

Kystdirektoratet har anbefalet en kystsikring langs den nye skrænt, og ved digebyggeriet nord for grf. Hyldebo, er der jf. Cowi rapporten anvendt en lermasse.

Kystsikring ved grøftens udløb og sikring af grøftens udløb, er ligeledes påkrævet.
Ved stormen Egon i januar 2015 skyllede havet op i grøften og op ad Hyldebo Strandvej.

Jeg mener ikke, at det er grundejerforeningens opgave, at sørger for opfyldning med jord, som foreslået i Strandgruppens forslag.
Ej heller, at bekoste fjernelse af buske og træstød, som er indeholdt i tilbuddet fra entreprenør Søren Kristiansen (kr. 36.000 + moms). Det må være en selvbetalt opgave for de berørte grundejere.
Vi andre som havde træer, som væltede ved stormene, har selv bekostet oprydningen.

Endvidere skal der modsat digeprojektet, ikke betales erstatninger til strandgrundejerne for indsyn, da indsynet også var der ved de tidligere veje langs stranden.


Vedr. de 2 alternative forslag, om fordeling af betaling til diget mellem digebetalerne og grundejerforeningen, kan jeg ikke gå ind for dem, da det er en udgift, som ikke er vedtægts bestemt eller bestemt af grf. Hyldebo, men en af kommunen bestemt og opkrævet betaling via ejendomsskatten.
Ved helt eller delvis, at dække digebetalernes udgifter, vil det danne præcedens for fremtidige kommunale eller anden myndigheds bestemte udgifter, som fx kloakering.
Nogle grundejere har kun 5 meter til kloak tilslutning og andre 50 meter. Skal udgifterne for de 45 meter, så fordeles ud på alle. Nej vel?

Til slut vil jeg opfordre bestyrelsen til, at tage kontakt til grundejeren, langs det nordlige skel, på Bülowsvej i grf. Sejer Strande for, at få p.g.l. til at klippe beplantning ind langs hans skel, for at lette passagen til stranden.

Venlig hilsen

Henrik Basse

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login