Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Kystsikring 2015 > 6. Åbent brev fra Kystgruppen
top
Page

6. Åbent brev fra Kystgruppen

 

                                    Download som PDF


        31.aug 2015

Til bestyrelsen og medlemmerne af Hyldebo Grundejerforening

Grundejerforeningens bestyrelse har fremsat et forslag til løsning af vej og kystsikringsproblematikken, som er helt uantageligt. Kystgruppen begærer derfor vejsyn, der bevirker, at sagen overgår til kommunen, der så tager stilling i sagen, hvorfor afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling ikke er aktuel.

Bestyrelsen påstår, at kystgruppens forslag er for dyrt. Det ville have været klædeligt at sætte fuld pris på eget forslag, inden man kritiserer andres. Bestyrelsen undskylder sig med ikke at have haft tid!

Bestyrelsen har været med hele vejen, således er formand Niels Bülow selv forfatter til
”Projektbeskrivelsen”, se bilagene på foreningens hjemmeside. Formanden var selv med til mødet med Odsherred kommune d. 28 april 2015, hvor forslaget blev diskuteret.

At Naturstyrelsen, kommunen og Kystdirektoratet har været inde på at lægge vejen ind i land, har intet med vores forslag at gøre. Det har været foreslået af Kystdirektoratet efter en hel anden ordning og lovgivning, nemlig nyanlæg i en kystzone, hvor der skal dispenseres og eksproprieres! Det har intet med reparation og vedligeholdelse at gøre.  

Den manglende angivelse af udgifter til bestyrelsens forslag forstår vi godt. Det vil blive en ringere og dyrere løsning, alene ekspropriation vil koste mere end 1,5 mill kr. Hertil kommer reparation eller fjernelse af kystsikring, som loven fastslår (se bilag fra Kystdirektoratet Link2) til mindst 400.000 kr. hvortil kommer anlæg af vejen, som mindst koster 150.000 kr.

Bestyrelsen har selv vedtaget, at sagen skulle op på en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt. Dette sidder man overhørig og laver i stedet en helt umulig høring over nettet , hvor medlemmer uden netadgang er afskåret fra at deltage. Medlemmerne skal deltage på urimelige vilkår, hvor bestyrelsen forbeholder sig ret til at redigere i de indsendte spørgsmål og svar.

Kystgruppen har mistet tålmodigheden og er dybt skuffet over bestyrelsens uparlamentariske
fremgangsmåde og skrider derfor til handling, idet sagen haster.  Vi har derfor, som beskrevet i
indledningen til vores forslag (se hjemmesiden), indgivet begæring om vejsyn (jfr. Lov om private
fællesveje) med henblik på at få gennemført vores forslag.

Bestyrelsen har tidligere i forløbet siden 1982 modtaget påbud om at holde vej og kystsikring i orden, som beskrevet i vejloven, og vi anmoder om at hidtidig fordelingsnøgle overholdes (jfr. Foreningens love §2, stk 2).


Venlig hilsen
for Kystgruppen        

                                                                                                                                          Marianne Baandrup                  Søren Rosing                                           marianne.baandrup@mail.dk            soeren.rosing@jubii.dk


PS. Brevet bedes sendt skriftligt til medlemmer uden mail-adgang

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login