Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling 2015
top
Page

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling 2015

 


Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling (OPDATERET) lørdag den 10. oktober 2015 kl. 10.00 i Odden forsamlingshus.

Download som PDF

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af forslag fra bestyrelsen om retablering af kystsikring og etablering af vej

3. Behandling af nyt forslag fra en del af digebetalerne

4. Behandling af forslag fra Henrik Basse om retablering af kystsikring og vej

5. Afstemning om ovenstående forslag

6. Evt.

 

Med venlig hilsen

p.b.v.

Niels Bülow

formand

 

Bemærk: Adgang og stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at kontingent for 2015 er betalt før generalforsamlingen.

OBS: Du bedes tilmelde dig generalforsamlingen, med antal personer, der deltager

senest den 1. oktober 2015

på mail: niels.bulow@vip.cybercity.dk

eller Tlf.: 30 48 21 42


Det er jo nogle store emner vi har på dagsordenen, så det er væsentligt at alle møder op, eller giver fuldmagt til et andet medlem, jævnfør vedtægterne §7 stk. 11:


" For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator give møde, således at denne deltager i forhandlingerne og afgiver stemme.


På tilsvarende måde kan medlemmer lade sig repræsentere ved fuldmagt.

Et medlem kan dog højst repræsentere to andre medlemmer.

Et ikke-medlem, der møder som værge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere ét medlem. Repræsentation ved værge eller fuldmagt er kun lovlig, når skriftlig fuldmagt foreligger på generalforsamlingen."

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login