Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Referat 2016
top
Page

Referat 2016

 

 

Download i PDF-format

Referat af den ordinære generalforsamling 2. april 2016.


Til stede (stemmeberettigede): 58 stemmer ud af 99 mulige

1. Valg af dirigent
Carsten Parby vælges og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig varslet.

2. Beretning
Formandens beretning ligger på hjemmesiden
Kommentarer til beretningen:
Henrik Basse havde kommentar ift. vand på grundene på Pilekrogen, Elmekrogen og Lærkekrogen.
Efter en debat om hvorvidt der skal laves grødeskæring i grøften langs Hyldebo Strandvej og eftersyn af drænet i vejen på Pilekrogen, opfordrer dirigenten til at grundejerne, som Niels Bülow foreslår, selv ser om pumpen virker og om brøndene på vejene er stoppede. Hvis der er problemer omkring dette kontaktes bestyrelsen direkte.
Bestyrelsens beretning blev herefter taget til efterretning.

3. Regnskab
Knud Rasmussen orienterer om regnskabet som er tilsendt/vedlagt indkaldelsen.
Niels Bülow oplyser at iflg. kommunens kendelse vil det koste ca. 200.000 at lave vejen.
Regnskabet godkendes.
 
4. Indkomne forslag:
1. Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens love.
Formanden præsenterede og argumenterede for det fremsendte ændringsforslag om fjernelse af ”Vedligeholdelse af foreningens kystsikring” fra vedtægterne.
Marianne Baandrup gør indsigelse mod forslaget iflg. en tinglyst deklaration på vores ejendomme fra 1960, og hun mener derfor ikke at forslaget er lovligt.
2. Søren Rosing fremlagde et ændringsforslag, der gik ud på at bede kommunen stå for etablering af et kystsikringslag.
Efter en langvarig drøftelse af de to forslag gik man til afstemning.
Første afstemning gjaldt Søren Rosing’s ændringsforslag til ændringsforslaget, det faldt da kun 2 stemte for forslaget.
Næste afstemning gjaldt bestyrelsens ændringsforslag: 48 stemmer for, 7 stemmer imod og 2 blanke stemmer. Forslaget var hermed vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget og skal videre til den ekstraordinære generalforsamling.

5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
Bestyrelsen ønsker ikke honorar men blot at få dækket evt. udgifter til møder mm.

6. Fastsættelse af kontingent for år 2016 (uændret kr.1.500.00)
52 stemte for, 2 imod og 3 blanke stemmer.
Kontingentet er godkendt til uændret 1.500 kr.

Kontingentet skal indbetales senest 31. maj 2016
Foreningens Bank er Handelsbanken. Konto nr. 6485 0002 004 122.

7. Valg af formand
På valg: Niels Bülow (modtager ikke genvalg)
Erik Johansen og Michael Jakobsen stiller op.
Erik Johansen vælges til formand med 46 stemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Erik Johansen (villig til genvalg) nu valgt til formand.
Michael Jakobsen og Niels Bülow stiller op.
Niels Bülow vælges med 44 stemmer.

Jens Blemmer villig til genvalg.
Jens Blemmer og Michael Jakobsen stiller op.
Jens Blemmer vælges med 40 stemmer.

Karl Henrik Rosendahl-Kaa, suppleant, (ønsker ikke genvalg).
Michael Jakobsen vælges til suppleant.
Sanne Wittenburg, suppleant, (villig til genvalg) – genvalgt.

9. Valg af bilagskontrollanter
Peter Bahnson (villig til genvalg) genvalgt.
Freddy Jensen (villig til genvalg) genvalgt.
Henrik Basse, suppleant (villig til genvalg) genvalgt.
 
10. Evt.
Einar Gjalbæk Pedersen gør opmærksom på at kystgrundejerne gennem tiderne har afgivet et stykke af deres grund. Deres nuværende situation skal ikke ses som om de bare vil have og have, og de ønsker meget gerne, at der bliver en bedre stemning kystgrundejere og bestyrelse imellem.
Flere fra salen takker Niels Bülow for godt arbejde gennem alle årene.
Grundejerforeningen og Bestyrelsen takker Niels for godt samarbejde gennem alle årene.

Carsten Parby afsluttede herefter den ordinære generalforsamling.

Link til bestyrelsens forslag samt ændringsforslag

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login